Regional cykelrute 33 følger den sydlige del af Gudenåen, der byder på en del historie. Da ruten overvejende følger ådalen det meste af vejen er den perfekt til dem, der helst vil nøjes med at kigge på bakkerne i det kuperede midtjyske landskab. Du får desuden mulighed for at se udspringet for Danmarks største å.

Ruten starter i forlængelse af national cykelrute 4 ved Vissing kloster i et område, som rummer meget interessant historie. Ikke langt fra Vissing Kloster i Gl. Rye ligger bl.a. Sankt Jørgens Kirke, som er kendt for at huse et møde, hvor politiske beslutninger blev foretaget, som ledte til reformationen i 1536. Øst for rutens startsted ved Mossø ligger Kloster Mølle, hvor der er rester af det tidligere Voer Kloster, som før reformationen beboedes af benediktinermunkene og siden er blevet brugt til papfremstilling. Fra Kloster Mølle er der afmærket en ca 3 km lang vandrerute til udsigtspunktet Sukkertoppen, hvorfra man bedst kan overskue landskabet omkring bl.a. Kloster Mølle.

Vest for rutens videre forløb i Sønder Vissing kan man desuden se to runesten med indskrifter fra vikingetiden, hvoraf den ene er rejst for Harald Blåtands kone, Tove. Ikke langt herefter kører vi igennem den lille Vissinggård Funkis by, som er bygget op i 1930’ernes karakteristiske funkisstil. Idet vi nærmer os landsbyerne Tønning og Træden, begynder rutens topografi kort at bære præg af beliggenheden i det jyske højdeland. I både Tønning og Træden er der flere hyggelige, gamle bindingsværkshuse. Byerne har en skæg fælles historie, der bl.a. involverer deres to kirker. Den underfundige historie må du læse på informationsskilte langs vejen.

Vi fortsætter langs Gudenådalen indtil Åle, hvor vi drejer vest mod Hjortsvang. Inden er der dog mulighed for en lille afstikker til en museumsgård ved Nim, som viser fortidens aktiviteter på landet, hvis man krydser Gudenåen ved Brestenbro lidt øst for ruten. I Tørring krydser vi igen åen og her er også mulighed for at leje kanoer, hvis du vil rigtigt tæt på åens vand.

Mod rutens slutning støder vi på den nationale cykelrute 3, som kører langs hærvejen. Her er også skilte til Margrethediget, en lav jordvold med grøft mod syd. Den har oprindeligt været længere og har spærret Hærvejen mellem mosedrag mod øst og højderne mod vest. Der er fundet rester af våben på markerne omkring diget og en lille masiv kanonkugle i selve volden. Folkeoverleveringer tilskriver værket Erik Klippings mor, Margrete Springhest, og det holstensk-sønderjyske angreb på Danmark i 1260.

Ruten slutter ved Tinnet krat, der tilsammen med de omliggende krat udgør Danmarks største egekrat, der har overlevet kreaturernes nedbidning. Her kan man også se Gudenåens udspring fra en lille kilde ca. 100 m nord for Tinnetgård.

Kort over Regional Rute 33: Vissing Kloster til Tinnet Krat

Hvis du gerne vil medbringe et godt cykelkort, når du skal køre ruten, så husk at tjekke vores guide til at vælge det rigtige cykelkort over Danmark.

Skriv en kommentar